RUKON – BYGGER PÅ FAGLIGHED

Godkendt af Det Sociale Tilsyn

Målgruppe

Målgruppen for RUKON’s behandlingsforløb er for dig, med et skadeligt forbrug af illegale rusmidler.

Målgruppen for vores behandlingsforløb
De fleste der er indskrevet, har erfaringer med hash og centralstimulerende stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy. De er generelt i mistrivsel og ofte er det skadelige stofbrug ét blandt flere problemer.

Vi er gode til at hjælpe dig som har:

  • Emotionelle udfordringer.
  • Behov for en helhedsorienteret indsats med terapeutisk og pædagogisk støtte.
  • Psykiatriske eller psykiske problemer som baggrund for dit forbrug f.eks. personlighedsforstyrrelser, ADHD, autisme, angst eller depression.
  • Været udsat for traumatiske oplevelser, som vold, seksuelle overgreb eller omsorgssvigt mv.
  • Udfordringer med et problematisk forbrug, men som fremstår velfungerende og f.eks. er i arbejde eller uddannelse.