RUKON – BYGGER PÅ FAGLIGHED

Godkendt af Det Sociale Tilsyn

Kontakt Rukon

Måske kender du til, at rusmidlerne fylder lidt for meget? Vi kan hjælpe dig med at få et liv, som du synes er meningsfuldt uden et problematisk / skadeligt forbrug.

 

Ring til os på 2156 4550


Malene Raahlin

Medindehaver / kognitiv psykoterapeut

 

Min faglige bagrund er pædagog, derudover er jeg diplomeret kognitiv psykoterapeut ved Wattargruppen – Kognitivt Psykologcenter. Jeg er certificeret mentor og coach, jeg har gennemgået et 2-årigt uddannelsesforløb med temaet ”Børn i familier med misbrugsproblematikker” og har deltaget i flere kurser indenfor fagområderne psykiatri, misbrug, pædagogik og mindfulness.

Medlem af Dansk Psykoterapeut Forening (MPF).

Jeg har arbejdet med udsatte og sårbare unge i mange år og har siden 2009 fungeret med egen praksis. Her har jeg blandt andet arbejdet med støttekontakt- og mentorfunktioner. I 2014 udviklede jeg et aktiveringsprojekt ”ZoomIN”, hvor der dagligt kom borgere med forskellige psykiske og sociale
udfordringer. Jeg har erfaring med individuelle samtaler med udgangspunkt i misbrug og psykisk sårbarhed.

Mit speciale er unge med angstproblematikker.

Telefon 4012 9420
MAIL


Lasse Larsen

Indehaver og Stifter af RUKON

 

Min faglige baggrund er Socialrådgiver, tilført en særlig tilrettelagt kognitiv misbrugsuddannelse, udført af
psykolog Morten Hesse fra Center for Rusmiddelforskning, Kognitiv Coaching af psykolog Irene Oesterrich, Gruppemetodeuddannelse fra Metropolskolen, samt uddannelse i Dialektisk adfærdsterapi af psykolog
Kasper Aaen og Mindfullnes instruktør fra AT Work.

Jeg har arbejdet med målgruppen siden min ansættelse i KKUC i 1999, har været projektleder for Hillerød kommune, målrettet unge med hashproblematikker og har siden 2007 fungeret med egen praksis. Jeg har holdt foredrag og undervist i “at skabe en samtale”, baseret på at skabe en brugbar kontakt til unge omkring, hvordan man kommer i dialog med unge, der bruger illegale rusmidler.​

Telefon 2156 4550
MAIL


Peter Handest

Psykiater

 

MAIL