RUKON – BYGGER PÅ FAGLIGHED

Godkendt af Det Sociale Tilsyn

Til Kommunerne

Vi arbejder med borgernes skadelige forbrug af rusmidler og med de problemer, der ligger bag forbruget.

Som baggrund har vi en socialfaglig eller pædagogisk uddannelse, suppleret med terapeutiske efteruddannelser og flere års erfaring i arbejdet med mennesker med misbrugsproblematikker. RUKON har været godkendt siden 2012 og har samarbejdsaftale med Allerød kommune.

I Rukon har vi flere borgere med psykiatriske diagnoser, hvorfor vi har valgt at have en psykiatrisk konsulent tilknyttet vores tilbud. Borgerne bliver tilbudt samtaler med psykiater, hvis der i forvejen ikke foreligger en psykiatrisk diagnose og der dermed ikke er en tilknytning til psykiatrien. Såfremt vores psykiater vurdere at der foreligger en psykiatrisk diagnose, sørger vi for at borgeren bliver henvist til psykiatrien. Borgerne bliver tilbudt medicinsk behandling, så længe de er indskrevet i Rukon. Der er ikke merudgifter for de borgere der er henvist itl vores psykiater.

 Vi tilbyder både behandlingssamtaler i huset og udegående misbrugsbehandling i den unges eget miljø.
Alle behandlingsforløb målrettes den enkeltes ressourcer og barrierer, og det konkrete indhold i forløbene aftales mellem den unge, den visiterende myndighed og RUKON.

Pårørende inddrages i behandlingen i det omfang det giver mening, og kun når den indskrevne er indforstået med det.
Motivation og stoffrihed er ikke et krav for at komme i behandling hos RUKON.

Ydelsekatalog