RUKON – BYGGER PÅ FAGLIGHED

Godkendt af Det Sociale Tilsyn

Behandlingstilgang

Vi tror på, at et skadeligt forbrug af cannabis eller stoffer, er et symptom på mistrivsel. Vores opgave er sammen med dig, at udrede og forstå dine strategier og finde på sundere alternativer, således at forbruget ikke skaber en barriere for din livskvalitet.

 

Vi har god erfaring med at hjælpe dig med et skadeligt forbrug

Vores udgangspunkt i arbejdet er:

  • Der er gode grunde til at nogle mennesker udvikler et skadeligt forbrug
  • Den enkelte skal finde alternative strategier og handlemuligheder
  • Den enkelte skal udvikle et meningsfyldt liv
  • Mange mennesker har i en periode af deres liv et skadeligt forbrug af et rusmiddel, uden at de må søge behandling for at komme ud af det (Self-Recovery). Her kan et venligt puf fra en kollega/ ven/ et familiemedlem eller et par samtaler hos en psykolog/psykoterapeut gøre, at de ophører forbruget.

 

Dem der indskrives i RUKON er kendetegnet ved, at de ikke selv har kunnet skabe denne ændring. Hovedårsagen til det er, at rusmidlerne er blevet en måde hvorpå de håndterer ting i livet, som de har svært ved eksempelvis: aggressioner, følelser, problemer, søvnudfordringer, relationer, tankemylder osv. Eller at rusmidlerne sætter dem i stand til at gøre noget, som de ellers ikke er i stand til eksempelvis: at være sociale, udadvendte, passe arbejde/uddannelse.

 

Første skidt på vejen er, at begynde at reflektere over rusmidlernes funktion i deres liv. I den rejse er det vores opgave, at hjælpe dem med at finde ud af:

  • Hvilke udfordringer må jeg lære at acceptere.
  • Hvilke følelsesmæssige udfordringer kan jeg finde andre løsningsmodeller for end brug af rusmidler – f.eks. i forbindelse med håndtering af vrede.
  • Hvilke udfordringer har jeg som kan løses på andre måder.
  • Hvilke alternativer kan jeg erstatte mit stofbrug med.

 

Når den enkelte indskrives i RUKON har hashen eller stofferne oftest taget kontrollen over deres liv og de får ikke opfyldt de mål som de selv tidligere har ønsket sig. Samtidig er de ofte fyldt med mange negative tanker og følelser, som omhandler dem selv og de har en oplevelse af, at deres liv ikke fungere.

De kan fremstå stressede, emotionelt ustabile, isolerede og med manglende struktur i hverdagen. Det er vores erfaring, at den vigtigste motivation for at de kan ændre deres forbrug, er at de begynder at kunne forestille sig, hvad et godt liv vil være for dem, uden brug af rusmidler. Det er ofte, når de står på tærsklen til et liv der for dem er et meningsfyldt liv, at det er muligt for dem at tage de første skridt i forhold til reduktion eller ophør.

 

Deres liv og problemer med rusmidler er komplekse. Mange forklaringer spiller sammen og vi har øje for at kommer hele vejen rundt, om den enkeltes kompetencer og barrierer.

 

Behandling hos RUKON handler derfor ikke kun om misbruget, men om flere komplekse problemstillinger. Derfor kræver en god behandlingsindsats flere nuancerede løsninger. Det drejer sig både om emotionelle udfordringer, ubearbejdet traumer, sociale relationer, struktur, at få øje på mål i livet, at få igangsat lystbetonede aktiviteter, at komme i gang med uddannelse eller blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Samtidig oplever vi, at mange har gået rundt med psykiatriske diagnoser, som de mangler at blive udredt for.

 

Vi betragter hver enkelte som unik og som kommer med hver deres problemstilling og hvor vi sammen med den enkelte skal finde løsninger på hvordan de kan ændre deres adfærd og hvordan de kan opnå en robusthed og livsglæde, der gør at det skadelige forbrug af rusmidler kan reduceres eller helt ophøre.

 

Vores erfaring er, at det skaber motivation for forandring, at være i kontakt med et menneske der tror på, at de kan skabe en forandring og kan se deres potentiale.

 

Teoretisk fundament

RUKON har valgt ikke kun at lægge os opad en bestemt teoretisk metode i vores behandling, da det stiller os frit i forhold til det vi vurderer den enkelte har særligt brug for, på det tidspunkt vi møder dem. Men vi hviler på metoder, der er funderet i de eksistentielle, kognitive, narrative og løsningsfokuserede teorier.