RUKON – BYGGER PÅ FAGLIGHED

Godkendt af Det Sociale Tilsyn

Introduktion til behandling

I RUKON arbejder vi helhedsorienterede. Vi betragter derfor det skadelige forbrug, som et symptom på mistrivsel. Det er derfor vigtigt for os, at arbejde med alle de barrierer, der kan være årsag til misbruget.

Som behandlere har vi enten en socialfaglig eller en pædagogisk baggrund, suppleret med terapeutiske efteruddannelse, med speciale i misbrug. Vi går meget op i samarbejde med andre, som eksempelvis psykiatrien, mentorer, støttepersoner, bosteder, sagsbehandlere, uddannelsessteder mv. Alle forløb tager udgangspunkt i den enkelte behov, ressourcer og barrierer og sammensættes af forskellige tilbud.

Vores psykiater har mulighed for at vurdere om du kan have en psykiatrisk diagnose, som kan have baggrund i dit forbrug af rusmidler. Han kan så tilbyde dig medicinsk behandling og finde en løsning til dig i psykiatrien.

Det konkrete indhold aftales mellem borgeren, den visiterende myndighed og RUKON.

Samtaler foregår i RUKON’s lokaler på Torvet i Hillerød, mens den udgående misbrugsbrugsbehandling aftales individuelt.

Tværfagligt samarbejde er en del af behandlingen, da det muliggør håndtering af den kompleksitet en misbrugsproblematik ofte rummer, og sikrer en helhedsorienteret behandling.

Tilbud til borgeren

 • Samtaleterapi med behandler/terapeut
 • Udegående behandling, som kan foregå i hjemmet, uddannelsessted eller hvor det giver mening
 • Psykiatrisk udredning og eventuelt tilbud om medicinsk behandling
 • Henvisning til privatpraktiserende psykiater
 • Samarbejde med sagsbehandlere, psykiatrien , Kriminalforsorgen, mentorer/skp’ere, bosteder mv. 
 • Pårørende samtaler
 • Telefonvagt alle hverdage 8-22.

Tilbud til professionelle

 • Sparring til kontaktpersoner/pædagogiske medarbejdere
 • Foredrag ift. unge og misbrugsadfærd
 • Forebyggelse på skoler og uddannelsessteder

Tilbud til pårørende

 • Pårørende får tilbudt 2-3 individuelle samtaler, for de borgere der er indskrevet og hvis borgeren har givet samtykke.
 • Forældregruppe mod egenbetaling.
 • Forældresamtaler tilbydes til forældre hvis børn ikke er indskrevet. Dette er mod egenbetaling. Pris 850,- pr. samtale.

Tilbud til private

Hvis du ikke ønsker kommunens indblanding, kan du henvende dig på 2156 4550 og selv betale for samtalerne.

Prisen er kr. 850,- pr. samtale.

Visitation

Her kan du se den typiske vej til behandling i RUKON. Er du i tvivler du altid velkommen til at kontakte Lasse Larsen 2156 4550

 1. Sagsbehandler, borgeren eller anden aktør henvender sig hos RUKON.
 2. Vi tilbyder en visitationssamtale indenfor en uge, så lovkravet om iværksættelse af behandling indenfor 14 dage kan overholdes.
 3. Vi udarbejder et visitationsoplæg, der skal godkendes af sagsbehandler. Derefter igangsættes behandlingen.
 4. Visitationsoplægget er gratis.